تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97 مؤسسه

  • 0

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97 مؤسسه

انتخاب واحد

13الی 18 بهمن

شروع کلاسها

20 بهمن ماه

حذف واضافه

یکم الی دوم اسفند

حذف اضطراری

11 و  12 خرداد

شروع امتحان

25 خرداد

پایان ترم

6 تیر


موضوعات

آدرس و تلفن مؤسسه

آدرس : چابهار - بلوار قدس - روبروی مجتمع خدماتی بهزیستی

تلفن : 35322037-054

فکس : 35322038-054

وبسایت : http://baharandisheh.ac.ir

ایمیل : info@baharandisheh.ac.ir