ریاست موسسه

                                       

نام و نام خانوادگي: دكتر جعفر سياره

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصيلات:

 • 1365-1370؛ كارشناسي در رشته دريانوردي (عرشه)؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان- دانشكده دريانوردي و علوم دريايي چابهار- ايران
 • 1371-1372؛ كارشناسي ارشد در رشته مطالعات دريايي؛ دانشگاه ولز- كالج كارديف – انگلستان
 • 1381-1385؛ دكتري در رشته مدیریت علوم دریایی؛ دانشگاه كالج دريايي استراليا – استراليا

فعاليت هاي اجرايي:

 • 13721375؛ رييس اداره آموزش؛ دانشكده دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1377-1379؛ معاون امور دانشجويي و فرهنگي؛ دانشكده دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1379-1381؛ معاون اداري و مالي؛ دانشكده دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1385-1386، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1385- 1387، رییس دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1386- 1387، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه بین المللی چابهار
 • 1387-1393، معاون اداري و مالي؛ دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
 • 1391-تاکنون، رییس موسسه غیر انتفاعی بهار اندیشه چابهار

فعاليت هاي آموزشي:

 • 1372-1381؛ تدريس دروس تخصصي دريايي در مقطع كارشناسي در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار – در رشته مهندسی دریا-دریانوردی
 • 1381-1384؛  تدريس دروس تخصصي دريايي و مديريت علوم دريايي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در كالج دريايي استراليا
 • 1385 تاكنون؛ تدريس دروس تخصصي دريايي در مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد و راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­های کارشناسی ارشد در رشته­های "حمل و نقل دریایی" و "بنادر و کشتیرانی" در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

فعاليت هاي پژوهشي:

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در ژورنالهای معتبر:

 • 2010– چاپ مقاله با عنوان:

"راهکار افزایش تجارت در آسیای میانه"

            در بندر و دریا، شماره 24، 115-112

 • 2010– چاپ مقاله با عنوان:

"A Simulation Framework for Optimizing Truck Congestions in Marine Terminals”

در ژورنال علمی پژوهشی Journal of Maritime Research ،

 • 2010- چاپ مقاله با عنوان:

"دورنمای کانتینریزاسیون درخاورمیانه و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران"

در فصل نامه علمی – ترویجی علوم و فناوری دریا، شماره 49، 54-45

 • 2011– چاپ مقاله با عنوان:

"تجهیزات و استانداردهای تخلیه و بارگیری مواد عمومی و فله"

            در پیام دریا، شماره 198، 70-66

 • 2011– چاپ مقاله با عنوان:

“A Six Sigma Framework for Marine Container Terminals

در ژورنال علمی پژوهشی   International Journal of Lean Six Sigma,

 Emerald Publication, Vol. 2, No. 3, pp. 241-253.

 • 2011- چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"جذابیت فرصت های صنعت اوراق کشتی در ایران"

درفصل نامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، سال دوم، شماره 7، پاییز 1390

 • 2011- چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک  در سالهای 2011و 2012"

درفصل نامه علمی-پژوهشی علوم و فنون دریایی، دوره دهم، شماره دوم، تابستان 90

 • 2012- چاپ مقاله با عنوان:

"استانداردهای بین المللی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بازرگانی"

در بندر و دریا، شماره 185، 97-94

 • 2012- چاپ مقاله با عنوان:

"مزایای ارزیابی دوره­ای کارایی سازمانی در سازمان­های دریایی"

در فصل نامه دیدگاه شماره پاییز 1390، 18-3

 • 2012- چاپ مقاله با عنوان:

“Comparison of AHP and FAHP for Selecting Yard Gantry Cranes in Marine Container Terminals”

در مجله علمی-پژوهشی خلیج فارس، شماره 7

 • 2012- چاپ مقاله با عنوان:

“A Systematic Framework for Implementing Six Sigma in the Landside of Marine Container Terminals”

در مجله علمی-پژوهشی خلیج فارس، شماره 8

 • 2013- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان اداره بنادر و دريانوردي (مورد كاوي: اداره بنادر و دريانوردي بندر امام خميني (ره))"

در مجله علمی-پژوهشی اقیانوس شناسی، سال چهارم، شماره 15، پاييز 1392

 • 2013– چاپ مقاله با عنوان:

“Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) for Reducing the Delays of Cargo Handling Operations in Marine Bulk Terminals”

در ژورنال علمی پژوهشی

 Journal of Maritime Research, vol. X, No. 2, pp.43-50

 • 2014- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

" ارزيابي ريسك در عمليات جابجايي كانتينرها در پايانه­ هاي كانتينري (مورد كاوي بندر شهيد رجايی)"

در مجله علمی-پژوهشی اقیانوس شناسی، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1393، 121-135

 • 2014- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

A Hybrid Decision-Making Model for Selecting Container Seaport in the Persian Gulf

در ژورنال علمی پژوهشی

   Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 30, Number 1, April 2014, pp.075-095

 • 2015- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

امکان¬سنجی تبدیل بندرعباس به بندر آزاد تجاری-صنعتی

در مجله علمی-پژوهشی اقیانوس شناسی، سال پنجم، شماره  20، زمستان 1393، 123-135

 • 2016- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

امکان­سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

درفصل نامه علمی-پژوهشی علوم و فنون دریایی، دوره 15، شماره 1، بهار 95

 • 2016– ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"Service Quality Evaluation and Ranking of Container Terminal Operators"

در ژورنال علمی پژوهشی

   Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 32, Number 4, December 2016, pp.203-212

 • 2016- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی"

در فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي، شماره 6، پاییز 95

 • 2016- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

ارزيابي و ترسيم هرم سلسله مراتب نيازهاي افسران دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر

در فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي، دوره 2، شماره 1، زمستان 95

 • 2017- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"تحلیل محیط درونی و بیرونی بندر چابهار از دیدگاه مشتریان"

در فصلنامه صنعت حمل و نقل دریایی ، دوره 2، شماره 4، زمستان 95

 • 2017- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"ضرورت رویکرد ویژه به بهبود وضعیت ترمینال ریلی بنادر ساحلی و اثر آن بر انتقال کالا از بنادر"

در فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي، شماره 9، تابستان 96

 • 2017- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"شناسایی شاخصها و سنجش رضایت مندی مشتریان بنادر با استفاده از مدل ASCI (مطالعه موردی: بندر انزلی)

در فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي، دوره 4، شماره 21، تابستان 96 (پذیرش شده)

 • 2017- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار بنادر خشك در ايران با استفاده از روش "AHP

در مجله علمی-پژوهشی اقیانوس شناسی، سال هشتم، شماره  30، تابستان 1396، 36-29

مقالات ارایه شده بصورت سخنرانی در کنفرانسهای ملی و بین المللی:

 • 2004– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

 “OE for Port Organisations, Producing a General Model”

در كنفرانس بين المللي  ICLSP – داليان؛ چين

 • 2006- ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

 “Efficient Supply Chains through Effective Seaport Organisations”

در كنفرانس بين المللي IAME – ملبورن؛ استراليا

 • 2007– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“Benefits of Regular Organisational Effectiveness (OE) Assessment in Seaport Organisations”

در كنفرانس بين المللي  IAME – آتن؛ یونان

 • 2008-  ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“Future of Containerisation in Middle East: Will Iran Play an Active Role?”

در كنفرانس بين المللي  IAME – داليان؛ چين

 • 2009– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"A Model For Organisational Effectiveness (OE) Assessment in Seaport Organisations"

در كنفرانس بين المللي  IAME –کپنهاگ؛ دانمارک

 • 2009– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"Chabahar: The Golden Point in International North – South Transport"

در یازدهمین همایش صنایع دریایی—جزیره کیش، ایران

 • 2010– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"A Global Review of Ship Scrapping Practices and The Possibility of Establishing A Ship Scrapping Yard in Iran"

در كنفرانس بين المللي  IAME –لیسبون؛ پرتقال

 • 2010– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"Six Sigma Methodology for Reducing Truck Congestion in Marine Container Terminals"

در كنفرانس بين المللي  IAME –لیسبون؛ پرتقال

 • 2011– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“A Novel TOPSIS Approach to Port Selection Decision”

در كنفرانس بين المللي  IAME –سانتیاگو؛ شیلی

 • 2011– ارايه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“The Effectiveness of Jigsaw Technique on Reading Comprehension Ability of Nautical Students”

ارایه شده در کنفرانس بین المللی  IMEC 23، رومانی

 • 2013- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"تحلیل و بررسی روند رشد و توسعه بندر چابهار مطابق با مدل  Anyport"

در اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، ایران، بهمن 1391

 • 2013- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده­سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارایه استراتژی­های مناسب به کمک مدل SWOT"

در اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، ایران، بهمن 1391

 • 2013- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"بررسی و ارزیابی موقعیت لجستیکی بندر چابهار همراه با ارایه و پیشنهاد راهکارهای متناسب با آن"

در اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، ایران، بهمن 1391

 • 2014- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"تحلیلی بر توانمندی­های بندر شهید رجایی جهت تبدیل به بندر آزاد تجاری-صنعتی"

در شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، ایران، آذر 1393

 • 2014- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

" برنامه‌ريزی جهت توسعه فضايی و مکانی بنادر (مورد کاوی بندر چابهار )"

در شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، ایران، آذر 1393

 • 2014- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"شناسایی و رتبه­ بندی عوامل موثر بر عملکرد بندر شهید رجایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباظات"

در شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، ایران، آذر 1393

 • 2015- ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“Identification and Ranking of Factors Impacting on the Efficiency of Cargo Handling Operation in Container Terminals”

پذیرفته شده جهت ارایه در كنفرانس بين المللي  IAME –کوالالامپور، مالزی، آگوست 2015

 • 2016– ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

“Chabahar Port Vs Gwadar port: A Logistics Performance Comparison”

پذیرفته شده جهت ارایه در كنفرانس بين المللي  IAME –هامبورگ، آلمان، آگوست 2016

 • 2016– ارایه و چاپ مقاله داوري شده با عنوان:

"شناسایی عوامل بروز تصادفات دریایی و راه­کارهای کاهش صدمات ناشی از آنها"

پذیرفته شده جهت ارایه در دومین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی-نوشهر، شهریور 1395

تاليفات:

 • 2006– کتاب

 “A Research Monograph on Organisational Effectiveness Assessment: Incentives, Impacts and Criteria Selection”

انتشارات AMC– استراليا

 • 2008– کتاب "محاوره و مکاتبه در دریا"، انتشارات چاپارتهرانایران
 • 2010- کتاب "فرهنگ لغت تخصصی انگلیسی دریایی انگلیسی-فارسی"، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد، ایران

راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی ارشد:

 • 2010– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بهینه سازی زمان توقف کامیون ها در ترمینال های کانتینری با استفاده از تئوری تصمیم گیری سلسله مراتبی"
 • 2010– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "مقایسه کارآیی پیکره­های پشته­سازی کانتینر جهت محوطه ترمینال کانتینری بندر انزلی از طریق شبیه سازی"
 • 2011– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر با استفاده از متدلوژی شش سیگما (مورد کاوی: بندر امام خمینی)"
 • 2011– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک سالهای 2011 و 2012"
 • 2011– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عوامل موثر بر انتخاب بندر و انتخاب بهینه­ ترین بندر حوزه خلیج فارس به روش اولویت­بندی مرتب با شبیه­سازی راه­حل ایده­آل"
 • 2011– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " برآورد تعداد وسائل نقلیه هدایت شونده اتوماتیک با استفاده مدل جریان شبکه"
 • 2012– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تاثیر دستگاه ثبت اطلاعات سفر بر ایمنی دریائی از دیدگاه دریانوردان"
 • 2012– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارایه استراتژیهای مناسب"
 • 2012– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادر  جنوبی ایران در افق 1404"
 • 2012– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی و مقایسه الگوهای خصوصی سازی در بنادر امام و خرمشهر"
 • 2012– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پیش­بینی کرایه حمل کانتینر برای سالهای 2012 و 2013 با مدلهای اقتصادسنجی سری زمانی"
 • 2012– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه­های کانتینری (موردکاوی بندر شهید رجایی-بندرعباس)"
 • 2012– استاد مشاور پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل و ارزیابی ترافیک و چرخه­زمانی شناورها در اروندرود با استفاده از تئوری صف"
 • 2013– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " Delimitation of Caspian Sea"
 • 2013– استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد موسسات رده‌بندی ایرانی"
 • 2014- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "شناسایی و ارزیابی فاکتورهای کیفیت خدمات در بنادر (مورد کاوی بندر شهید رجائی)"
 • 2014- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی راه­کار­های عملی اجرایی شدن عمليات نجات دريايي در مقياس بزرگ در سواحل جنوبي ايران (مطالعه موردي بندر شهيد رجايي)"
 • 2014- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارایه استراتژیهای مناسب بمنظور کاهش تاخیر تعمیرات شناورها در حوضچه­های خشک کشور"
 • 2014- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "انتخاب بهینه ترین  سیستم پایش علايم كمك ناوبري بنادر ايران ( با استفاده از روش تصمصم گیری چند معیاره("
 • 2015- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش خصوصي سازي در افزايش كارآيي عمليات راهنمايي در بنادر استان بوشهر"
 • 2015- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره­وری عملیات تخلیه و بارگیری ترمینالهای کانتینری با استفاده از روش تاپسیس ( مورد کاوی: بندر شهید رجایی)"
 • 2015- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارزیابی تاثیر مشارکت بخش خصوصی _ بخش دولتی (PPP : Public Private Partnership) در بهره­وری بنادر ایران (موردکاوی: بندر شهید رجایی)"
 • 2015- استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار با استفاده از مدل سوات SWOT"
 • 2015-  استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی بندر چابهار با استفاده از روش تحلیلی ‏SWOT"
 • 2016-  استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر حمل و نقل پسکرانه­ای در حجم تجارت (مورد کاوی: بندر چابهار)"
 • 2016-  استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی و مقایسه لجستکی بندر چابهار ایران و بندر گوادر پاکستان"
 • 2016-  استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان "مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر انگیزش شغلی کارکنان شناورهای خدماتی (مورد کاوی: کارکنان شناورهای خدماتی بندر چابهار)"

عضويت در انجمنهاي علمي:

 • عضو "انجمن بين المللي اقتصاددانان دريايي (IAME)"
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی "چابهار، ترانزیت و محور شرق-1387"
 • عضو کمیته علمی "همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور-1387"
 • عضو کمیته "مهندسی دریا" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته علمی "همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی-1390"
 • عضو کمیته علمی "همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران -1391"

افتخارات:

 • برنده جايزه علمي راب لوييس 2005 بعنوان بهترين محقق برگزيده سال 2005 دانشگاه دريايي استراليا
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1387
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1388
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1389
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1390
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1391
 • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دریا سال 1393
 •  

تلفن:                  31272144- 054

فاكس:                35320016- 054

پست الكترونيكي:   J.Sayareh@cmu.ac.ir


نظر بگذارید

موضوعات

آدرس و تلفن مؤسسه

آدرس : چابهار - زیباشهر- بعد از فتح المبین - انتهای خیابان اندیشه

تلفن : 09306487864

وبسایت : http://baharandisheh.ac.ir

ایمیل : info@baharandisheh.ac.ir