تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98 مؤسسه

  • 0

تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98 مؤسسه

انتخاب واحد

20الی 21شهریورماه

شروع کلاسها

23 شهریور ماه

حذف واضافه

3 و 4 مهرماه

حذف اضطراری

5و  6 دی ماه

شروع امتحان

14 دی ماه

پایان ترم

4 بهمن ماه


نظر بگذارید

موضوعات

آدرس و تلفن مؤسسه

آدرس : چابهار - بلوار قدس - روبروی مجتمع خدماتی بهزیستی

تلفن : 35322037-054

فکس : 35322038-054

وبسایت : http://baharandisheh.ac.ir

ایمیل : info@baharandisheh.ac.ir